ארכיון לחודש ינואר, 2015

לימודי עבודה סוציאלית

יום רביעי, 28 בינואר, 2015

עבודה סוציאלית, המוגדרת בחוק העובדים הסוציאליים בישראל כ: משלח יד המיועד לצרכי שיפור תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה באמצעות דרכי טיפול, ייעוץ, שיקום והדרכה, מתבססת ברובה על תפיסת עולם הומניסטית המדגישה את חשיבות מעורבות הסביבה בחיי הפרט. כפועל יוצא מכך,

לימודים וספורט

יום ראשון, 18 בינואר, 2015

כולם מכירים בחשיבות של לימודים, הצלחה בלימודים והצלחה בחיים. כדי להגיע להישגים גבוהים, כדי להתקדם בעבודה וכדי ליהנות מכושר השתכרות טוב או מצוין חשוב לא סתם להירשם למסלול לימודים איכותי אלא גם להצליח ולהוציא ציונים גבוהים.