ארכיון לחודש יולי, 2011

עיצוב סביבת למידה

יום שני, 11 ביולי, 2011

תחום יצירתי ורב פעלים מרחב הלמידה הקיים בבית הספר הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר ביכולת ליצור בו אקלים חינוכי ומקדם. באמצעות עיצוב סביבת למידה ניתן לטפח את יכולת הלימוד העצמי של תלמידים בבית הספר, ליצור את זירת ההתרחשות הלימודית של התלמידים, ולאפשר להם הטמעה חווייתית של חומר הלימוד אליו הם ...